Hankintasuunnitelmat yhteiselle kalenterille

Valtion hallitusohjelmaan sisältyy tavoite lisätä valtion hankintojen suunnitelmallisuutta. Tarkoituksena on mm. tunnistaa ja yhtenäistää samankaltaisia hankintatarpeita ja tehostaa sopimushallintaa.

Osana tehokkaampaa ja yhtenäistä suunnittelua valtiovarainministeriö  laati syksyllä 2016 suunnittelulomakkeen ja -ohjeen, joita hankintayksiköiden on alettava käyttää. Hankintasuunnitelmissa hankintojen tarkastelu alkaa hankintatarpeen tunnistamisesta ja kilpailutuksesta aina tilaukseen, maksuun ja raportointiin saakka. Hankintasuunnitelmien kokoaminen ja kilpailutuskalenterin julkaisu annettiin Hanselin tehtäväksi. Hansel julkaisee hankintayksiköiden ilmoittamat kilpailutettavat hankinnat.

Hankintojen ennakointi helpottaa toiminnan suunnittelua niin hankintayksiköissä kuin toimittajien keskuudessa. Kilpailutusten ennakkotietojen julkaisemisen toivotaan lisäävän myös innovatiivisten palvelujen tai tuotteiden tarjoamista.

Hankintasuunnittelu tukee koko organisaation johtamista nivomalla yhteen hankintatoimen johtamisen sekä toiminnan ja talouden suunnittelun. Tiedot kerätään jatkossa vähintään kerran vuodessa. Kilpailutuskalenteria on mahdollisuus täydentää jatkuvasti. Uusi menetelmä otetaan käyttöön kevään 2017 aikana.

Hankintasuunnitelmien ja valtion kilpailutuskalenterin käyttöönotto on osa hankintojen digitalisoinnin Handi-hanketta.

Top