Toimitusjohtajalta

Valtion yhteishankintayksikkö – ja maakuntien

Valtion yhteishankinnat ovat vahvassa myötätuulessa. Vuonna 2016 sopimuksillamme hankittiin tavaroita ja palveluita yli 770 miljoonalla eurolla, mikä on 10 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Yhteishankintojen lisäksi tarjoamme apua sellaisiin asiakkaidemme hankintojen kilpailutuksiin, joita ei voida yhteishankintoina toteuttaa. Tämä kilpailuttamispalvelu on myös osoittautunut tarpeelliseksi ja hyvin suosituksi. Viime vuonna olimme mukana noin 160 erilaisessa asiakkaidemme kilpailutuksessa, arvoltaan yhteensä 340 miljoonaa euroa.

Uuden strategiamme mukaisesti toimimme hankintatoimen uudistajana. Tämä näkyy toiminnassamme eri tavoin. Lanseerasimme asiakkaillemme yhteishankintojen ja kilpailuttamispalvelun rinnalle kolmannen palvelun: hankintatoimen kehittämisen. Tämä palvelu lähti liikkeelle siitä, että valtion hankintatoimessa tapahtuu juuri nyt paljon. Hankintatoimen kehittämisohjelma HANKO päättyi, ja toimenpiteitä viedään täyttä vauhtia käytäntöön hankintojen digitalisoinnin Handi-hankkeessa. Näiden hankkeiden ja uuden hankintalain myötä vaatimukset hankintatoimelle kasvavat merkittävästi. Tähän kehitystyöhön Hanselin asiantuntijat ja Hanselin tarjoamat sähköiset työvälineet voivat tulla virastojen avuksi.

Hankintatoimen kehittämistä tukee myös se, että Hansel on saanut koko valtion hankintadatan käyttöönsä, siis ei pelkästään yhteishankintadatan vaan tiedot kaikista valtion hankinnoista. Tästä datasta tehtävät analyysit tulevat merkittävällä tavalla palvelemaan valtion hankintatoimen kehittämistä. Tulemme julkaisemaan tiedot valtion hankinnoista myös kaikille avoimessa kansalaisportaalissa.

Kaikkien näiden kolmen palvelumme – yhteishankintojen, kilpailuttamispalvelun ja hankintatoimen kehittämispalvelun – tavoitteena on lisätä tuottavuutta valtion hankintatoimeen. Hansel on toki paljon muutakin. Meille on tärkeää innovaatioiden edistäminen, markkinoiden toimivuus ja se, että kilpailu säilyy ja myös pienemmillä yrityksillä on mahdollisuus päästä valtion sopimustoimittajiksi. Yhteishankintayksikkö, joka keskittää hankintoja, ei saa hävittää kilpailua markkinoilta, vaan sen tulee edistää sitä.

Olemme jo vuosien ajan tehneet töitä sen eteen, että entistä suurempi osa valtion hankinnoista täyttää ympäristövastuun, taloudellisen vastuun ja sosiaalisen vastuun kriteerit. Tästä työstä voit lukea lisää jäljempänä löytyvästä vastuullisuusraportistamme.

Sote- ja maakuntauudistus tulee olemaan suurin hallinnon myllerrys elinaikanamme. Uudistus koskettaa merkittävällä tavalla myös Hanselia, sillä maakunnista on tulossa uusia asiakkaitamme. Hyvällä yhteistyöllä ja tehokkaiksi osoitetuilla toimintatavoilla pystymme tukemaan toimintaansa aloittavia maakuntia. Hyvin järjestetyllä hankintatoimella, jossa eri toimijoiden roolit ovat selkeät, tullaan saavuttamaan merkittävä osa niistä säästöistä, joita sote- ja maakuntauudistuksella tavoitellaan.

Lämpimät kiitokset asiakkaillemme, sopimustoimittajillemme ja yhtiön henkilökunnalle onnistuneesta vuodesta 2016!

Anssi Pihkala

Top