Alueellisuuden huomioiminen on markkinoiden ja asiakkaiden etu

Hanselin toiminnalla ja sen yli 770 miljoonan euron arvoisilla puitesopimuksilla on suora vaikutus markkinoiden toimintaan. Hanselin taloudelliseen vastuullisuuteen kuuluu pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten sekä alueellisuuden huomioinen kaikessa toiminnassaan. Periaatteen takana on halu parantaa markkinoiden toimintaa ja lisätä kilpailua.

Kilpailutusten toteutustavan valinnassa kiinnitetään huomiota sekä asiakkaiden tarpeisiin että markkinoiden toiminnan edistämiseen. Koska Hanselin asiakkaiden hankintavolyymit ovat usein suuria, voi pienempien yritysten olla vaikea vastata suuriin tilausmääriin. Tämän vuoksi hankinnat voidaan jakaa esimerkiksi pienempiin kokonaisuuksiin. Hansel on edistänyt pk-yritysten osallistumismahdollisuuksia myös kannustamalla alihankkijoiden käyttöä ja ryhmittymien muodostamista. Tarjouskilpailuja ei kuitenkaan erityisesti suunnata pk-yrityksille, vaan voittajaksi valitaan aina laadultaan tai hinnaltaan kokonaistaloudellisimman tarjouksen tehnyt toimittaja tai ryhmittymä.

Majoituspalveluiden puitejärjestely kattaa tarjonnallaan koko Suomen

Noin 10 prosenttia Hanselin puitejärjestelyistä on kilpailutettu alueellisesti. Alueellisessa kilpailussa tarjouksen jättäjä kilpailee vain omalla alueellaan valtakunnallisen kilpailun sijaan. Alueellisesti kilpailutettuihin puitejärjestelyihin kuuluu esimerkiksi majoituspalveluiden puitejärjestely, joka vastaa kattavasti asiakkaiden majoitustarpeisiin edistäen samalla kilpailua.

”Mikäli puitejärjestelyyn olisi valittu vain yksi tai muutamia toimittajia, olisimme sulkeneet monen pienen paikallisesti toimivan yrittäjän kilpailutuksen ulkopuolelle. Tällöin vain suurilla ketjuilla olisi ollut mahdollisuus tulla valituksi, eikä minkään ketjun tarjonta kata koko Suomea.

Alueellisella kilpailutuksella saimme puitejärjestelyyn kattavan majoitustarjonnan ympäri maata”, majoitus- ja kokouspalveluiden kategoriapäällikkö Minna Isoherranen kertoo.

Kilpailutuksessa Suomi jaettiin maakuntien ja paikkakuntien mukaisiin alueisiin. Isommat kaupungit jaettiin vielä postinumeroalueisiin, jotta esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentokentän lähelle saatiin majoittumismahdollisuus. Samaa toimintamallia käytettiin Brysselin majoituspalveluiden puitejärjestelyssä, jossa majoitusta on tarjolla komission ja parlamentin alueilla, keskustassa ja lentokentän läheisyydessä.

”Asiakkaamme ovat olleet tyytyväisiä tarjontaan. Alueellinen kilpailutus toi mukaan useita pienempiä toimijoita, esimerkiksi Sannäsin kartanohotellin Porvoossa sekä Hotel Annan ja Hotelli Helkan Helsingissä. Brysselistä uutena majoitustarjoajana mukaan tuli esimerkiksi perheomisteinen Hotelli Leopold.

”Pienen toimijan voi olla jopa helpompi sopeutua Hanselin asiakkailleen tarjoamiin sopimusehtoihin kuin ketjujen. Helpotimme pienempien toimijoiden mukaantuloa myös sillä, ettei varausjärjestelmän käyttöä asetettu pakolliseksi maakunta-vertailualueilla”, Minna Isoherranen toteaa.

Top