Vastuullisuusraportin rakenne

Vastuullisuustyöhön liittyviä toiminnan tuloksia esitellään vastuullisuusraportissa, joka julkaistaan vuosittain suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Hanselin vastuullisuusraportti on integroitu vuosikertomukseen. Vastuullisuusraportoinnin osalta kertomuksessa esitetään vuoteen 2016 liittyvät avaintiedot, kiinnostavat tapahtumat ja saavutukset vastuullisuuden osalta. Vuoden 2015 tapahtumia koskeva vastuullisuusraportti julkaistiin 7.4.2016.

Hanselin vastuullisuuden kokonaiskuvaa hahmotetaan yhtiön strategian pohjalta sidosryhmäyhteistyön, vastuullisuuden olennaisuusmatriisin sekä yhteiskuntasitoumuksen kautta. Työyhteisöä erityisesti koskettavat vastuullisuusnäkökohdat on käsitelty omassa osiossaan.

Vastuullisuusohjelmassa esitellään Hanselin ympäristötunnuksen saaneet puitejärjestelyt sekä kerrotaan, millä perusteella ympäristötunnus on myönnetty. Sidosryhmäanalyysi on päivitetty syksyllä 2016, ja raportissa käsitellään ajankohtaisia asioita laajemmin eri sidosryhmien näkökulmasta. Sidosryhmäanalyysin ja sidosryhmille tehdyn vastuullisuuskyselyn perusteella päivitettiin ja syvennettiin myös olennaisuusmatriisin sisältöä. Yhteiskuntasitoumus sen sijaan on uusi työkalu ja valittu mukaan loppuvuonna 2016.

GRI-ohjeiston mukainen raportointi

Raportin rakenne perustuu kansainvälisesti hyväksyttyyn, vuonna 2013 päivitettyyn Global Reporting Initiative GRI 4 -ohjeistoon. GRI-ohjeiston mukaisesti raportissa on esitetty taulukko, josta ilmenee raportin perussisältö sekä tieto siitä, mistä raportin osiossa kyseiseen kohtaan liittyvät asiat on esitelty.

Mikäli tietoa ei ole saatavilla, on siitä maininta perusteluineen taulukossa. Osa tiedoista sisältyy tilinpäätökseen.

Hanselin vastuullisuusraportti on luettavissa osoitteessa vuosikertomus2016.hansel.fi. Vastuullisuusraportti julkaistaan neljättä kertaa vain verkkomuodossa ja sen on varmentanut tilintarkastusyhteisö KPMG.

gri

Raportin on koonnut Hanselin viestintä yhteistyössä Mainostoimisto SST:n kanssa. Lisätietoja antavat Hanselin viestintäasiantuntijat:


Hani Olsson
viestintäpäällikkö
hani.olsson@hansel.fi
puh. 029 4444 235


Laura Helle
markkinointiviestinnän asiantuntija
laura.helle@hansel.fi
puh. 029 4444 242

Top