Yhteiskuntasitoumus 2050

Hansel on allekirjoittanut Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen, joka on valtioneuvoston kanslian tuottama väline YK:n Kestävän kehityksen toimintaohjelman jalkauttamiseen osaksi organisaation käytäntöjä. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on yhteinen pitkän aikavälin tahtotila tulevaisuuden Suomesta. Sitoumuksen takana on Suomen kestävän kehityksen toimikunta.

Sitoumukset ovat julistusten sijaan konkreettisia toimenpiteitä – pieniä ja suuria, jotka toteuttavat globaalia kestävän kehityksen toimintaohjelmaa (Agenda2030) käytännössä.

Hanselin yhteiskuntasitoumuksen toimenpiteet on kerätty kestävän kehityksen toimintasuunnitelmasta ja Green Office -vuosisuunnitelmasta. Sitoumuksen toimenpiteistä vastaa vastuullisuusryhmä yhdessä Green Office -työryhmän kanssa.

Sitoumus2050.fi-verkkopalvelussa on julkaistu yli 500 sitoumusta.

Yhteiskuntasitoumus 2050

Top