Tarkastelussa energiatehokkuus kokouspalvelu- ja majoitusaloilla

Aivan kuten elinkaarikustannusten analysoinnissa myös energiatehokkuuden ja hiilijalanjäljen arviointiin on monenlaisia mittareita. Monenkirjavat käytännöt selviävät Hanselin kotimaan majoituspalvelut ja kotimaan kokouspalvelut -puitejärjestelyjen puitesopimustoimittajille joulukuussa 2016 lähetetystä kyselystä.

Majoitus- ja kokouspalvelujen alalla on käytössä mm. pohjoismainen Joutsenmerkki, EU-ympäristömerkki ja Green Key -ympäristömerkki. Lisäksi alalla hyödynnetään sertifioituja järjestelmiä, kuten ympäristösertifikaatti ISO 14001.

Kummassakin puitejärjestelyssä edellytetään, että puitesopimustoimittaja osoittaa, kuinka sopimuksen piiriin kuuluvissa majoitusliikkeissä on huomioitu energiatehokkuus ja kuinka hiilijalanjälkeä mitataan. Yli puolet vastaajista mittaavat energiatehokkuutta omalla mallillaan, mikä vaikeuttaa vertailtavuutta toimittajien välillä.

Suuretkin lähtevät pienistä teoista

Toimittajat eroavat toisistaan esimerkiksi kokoluokan ja paikallisuuden osalta. Isot hotelliketjut saattavat toimia maailmanlaajuisesti ja ovat siten toiminnaltaan erilaisia kuin paikallisesti toimiva majoitusliike. Alueellisuuden huomioiminen on yksi tapa turvata tasavertainen kohtelu, josta esimerkkinä on Hotelli Helka Helsingistä.

Kyselyn vastausten perusteella yhteistä toimittajille on tapa liittää energiatehokkuus, ympäristöystävällisyys ja vastuullisuus yleensä päivittäiseen liiketoimintaansa. Esimerkit vaihtelevat pohjaveden tarkkailusta hämärätunnisteiden käyttöön. Olennaista alalla on myös ruokahävikin vähentäminen, jätteiden käsittely sekä muu luonnonvarojen kestävä käyttö. Vastuullisuus on majoitus- ja kokouspalvelujen tarjoajille myös markkinointiteko.

Top