Tunnusluvut ja taloudellinen asema

Hanselin puitejärjestelyillä tehtiin yhteishankintoja vuonna 2016 yhteensä 771 miljoonalla eurolla (697 miljoonaa vuonna 2015). Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli 74 M€ eli 10,6 prosenttia. Euromääräisesti kasvua edelliseen vuoteen verrattuna tuli erityisesti ajoneuvo- ja kuljetuspalvelut, IT-laitteet ja konesalipalvelut ja -laitteet -kategorioissa. Laskua edelliseen vuoteen verrattuna taas oli energia- ja IT-asiantuntijapalvelut-kategorioissa.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli yhteensä 9,6 miljoonaa euroa (9,1 miljoonaa euroa vuonna 2015). Liikevaihto muodostui puitesopimusmyynnin palvelumaksuista 8,2 miljoonaa euroa (7,6 miljoonaa euroa vuonna 2015), hankintojen asiantuntijapalveluista 1,3 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa vuonna 2015) ja muista käyttömaksuista ja tuotoista yhteensä 76 tuhatta euroa (318 tuhatta euroa vuonna 2015). Tilikauden tulos vuonna 2016 oli 406 tuhatta euroa (367 tuhatta euroa vuonna 2015). Yhtiön taloudellinen asema on vahva.

Liiketoiminnan taloudelliset tunnusluvut

2016 2015 2014 2013 2012
Yhteishankinnat, t€ 770 533 696 575 714 584 694 990 686 976
Liikevaihto, t€ 9 598 9 072 9 268 8 679 8 468
Liikevoitto, t€ 451 388 239 173 589
ja sen osuus liikevaihdosta, % 4,7 4,3 2,6 2,0 7,0
Tilikauden voitto, t€ 406 367 235 195 602
Taseen loppusumma, t€ 19 150 19 981 17 402 17 073 16 677
Oma pääoma, t€ 16 057 15 651 15 284 15 048 14 853
Omavaraisuusaste, % 83,8 78,3 87,8 88,1 89,1
Henkilöstö tilikauden lopussa (aktiivinen työpanos), HTV 72 74 77 73 71
Top