Vuoden 2017 näkymät ja tavoitteet

Vuoden 2017 yhteishankintojen odotetaan kasvavan vuoteen 2016 verrattuna. Yhteishankintojen kasvu ja toiminnan tehostaminen ovat mahdollistaneet palvelumaksuprosentin alentamisen useissa puitejärjestelyissä. Keskimääräinen palvelumaksuprosentti tulee laskemaan edelleen. Hyöty alenevasta palvelumaksusta menee asiakkaille alhaisempien hintojen muodossa. Hankintojen kilpailuttamispalveluiden ja hankintatoimen kehittämispalveluiden kysynnän uskotaan niin ikään kasvavan. Hanselin taloudellisen aseman uskotaan säilyvän vakaana.

Erityisesti tuleva maakuntahallinto voi kasvattaa yhtiön liiketoimintaa merkittävästi ja näin lisätä yhteiskunnan säästöjä. Muutosten odotetaan tapahtuvan hitaasti ja merkittävien vaikutusten kohdistuvan vasta myöhemmille vuosille.

Valtiovarainministeriö on helmikuussa 2017 antanut Hanselille tehtäväksi toteuttaa kansalaisille suunnatun valtion hankintadatapalvelun osana Valtion hankintojen digitalisointi -toteutusohjelman toimeenpanoa.

Top