Hankintadatapalvelu lisää avoimuutta harppauksin

Valtion organisaatiot käyttävät vuosittain erilaisiin hankintoihin lähes kuusi miljardia euroa. Mitä valtion organisaatiot hankkivat ja mistä hankinnat tehdään, on pian kaikille avointa tietoa. Merkittävä askel hankintatoimen läpinäkyvyyden ja avoimuuden lisäämisessä oli Hanselin rakentaman ja ylläpitämän Valtion hankintadatapalvelun avaaminen virastojen työntekijöille lokakuussa 2016. Palvelu on osa valtion hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelmaa.

Hankintadatapalvelu kokoaa tiedot valtion hankinnoista yhteen kanavaan, josta tietoja voi tarkastella helposti ja ajantasaisesti. Maksuton palvelu avattiin sen ensimmäisessä vaiheessa budjettitalouden piirissä työskentelevien organisaatioiden hankinta-asiantuntijoille ja johdolle. Aktiivinen työstövaihe palvelun avaamiseksi kesti noin puoli vuotta.

”Uutta palvelussa on erityisesti se, että valtion hankintoihin liittyvää rahankäyttöä voi seurata yhdestä osoitteesta ja lähes reaaliaikaisesti. Ennen valtion organisaatioiden hankintatiedoista kiinnostuneet joutuivat pyytämään tietoja suoraan yksittäisiltä virastoilta, jotka puolestaan ovat koonneet tietonsa eri lähteistä. Hankintadatapalvelussa tieto on dynaamisessa ja analyyseihin kannustavassa muodossa”, Kirsi Koivusaari, Hanselin talousjohtaja, kertoo.

Hankintadatapalveluun kerätään tietoa useasta eri lähteestä: Rondon ostolaskuilta, Valtiokonttorin Netra-raportointipalvelusta ja Hanselin yhteishankintaraportoinnista. Palvelu helpottaa hankintojen analysointia ja suunnittelua, ja mahdollistaa eri virastojen hankintadatan vertailun.

Hankintadatan avaamisella on jo ollut vaikutuksia Hanselin asiakkaiden toimintaan.

”Asiakkaamme ovat hankintadatan tarkastelun myötä havahtuneet tiettyjen puitejärjestelyjen tarjontaan, ja siirtyneet käyttämään niitä oman kilpailutuksen sijaan. Hankintojen keskittäminen on vahvistunut. Samalla hankintayksiköt näkevät, mihin valtion rahat menevät”, Kirsi Koivusaari toteaa.

Suunnitelmissa on saada valtion hankintadatapalveluun lisää dataa mm. matkahallintajärjestelmä M2:sta ja Kiekusta, valtionhallinnon sähköisestä talous- ja henkilöstöratkaisusta. Lisäksi asiakkaat ovat toivoneet palvelulta entistä syvällisempää dataa, ja Hansel tekee parhaillaan selvitystyötä mahdollisuudesta kategorisoida tietoa tarkemmin.

Kansalaisportaalin ensi askeleet jo otettu

Hankintadatapalvelu sai valtiovarainministeriössä innostuneen vastaanoton, jonka myötä palvelulle alettiin kehittää jatkoa. Suunnitelmissa on avata hankintadata kansalaisille ja yrityksille vuoden 2017 aikana. Kansalaisportaali tulee lisäämään valtionhallinnon avoimuutta, sillä se lisää merkittävästi valtion rahankäytön läpinäkyvyyttä.

Hankintadatapalvelu on osa hankintojen digitalisoinnin Handi-hanketta.

Top