Handi digitalisoi hankinnat

Hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelma eli ns. Handi-hanke kokoaa yhteen julkisten hankintojen ammattilaiset kehittämään valtion hankintatoimea.

Yli kymmenen konkreettisen alaprojektin myötä syntyy näkyviä tuloksia hankintojen kehittämiseen.

Valtion hankintojen digitalisoinnin tavoitteena on, että:

  • Valtion hankinnat toteutetaan oikeellisesti tehokkaasti ja taloudellisesti edistäen markkinoiden kilpailua toimittajien välillä.
  • Hankinta on yksinkertaista, yhdenmukaista ja ohjattua. Tilaaminen on helppoa.
  • Hankintoja tarkastellaan päästä päähän -prosessina tarpeen tunnistamisesta ja kilpailutuksesta aina tilaukseen, maksuun ja raportointiin.
  • Hankintojen digitalisointi tukee valtiokokonaisuuden ja yksittäisten virastojen toimintaa sekä tuottaa niille säästöjä.
  • Hankintatoimen automaatioaste on kasvanut ja manuaalityö vähentynyt.
  • Valtion hankintojen työnjako konsernitoimijoiden ja virastotoimijoiden välillä on selkeä ja toimiva.

Handi-hanke ja sen alaprojektit ohjataan valtiovarainministeriöstä käsin.

Handi on jatkoa Hanko-hankkeelle, joka päättyi alkuvuonna 2016. Sen taustalla oli vuonna 2013 toteutettu kartoitus valtion hankintatoimen nykytilasta ja sen perusteella esitetyt valtion hankintatoimea koskevat kehitysehdotukset. HANKO-hanke jaettiin neljään kehittämisalueeseen, jotka koskivat hankintojen ohjausta, suunnittelua, sopimushallintaa, toimittajayhteistyötä ja osaamisen kehittämistä. Hankkeen vetovastuu oli valtiovarainministeriöllä ja Hanselilla.

Hansel mukana monenlaisissa projekteissa

Hansel oli aktiivisemmin mukana neljässä Handi-hankkeen alaprojektissa vuonna 2016:

Top