Hanselin ympäristötunnus

Valtioneuvoston periaatepäätös kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen edistämisestä julkisissa hankinnoissa edellyttää, että kaikissa julkisissa hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökohdat.

Hanselissa ympäristönäkökohtien selvitys aloitetaan jo kilpailutusta suunnitellessa. Jos kilpailutuksessa ei ole mahdollista huomioida ympäristönäkökohtaa tai mahdollisia huomioitavia asioita on vain yksi, tämä dokumentoidaan yhtiön sisäisen ohjeen mukaisesti.

Mikäli puitejärjestelyssä on pystytty huomioimaan ympäristönäkökohdat kahden tai useamman Hanselin asettaman kriteerin osalta, sille myönnetään Hanselin oma ympäristötunnus. Vuoden 2016 lopussa 78:sta voimassa olevasta puitejärjestelystä 54:llä oli ympäristötunnus (69 prosentilla).

Ympäristönäkökulmien huomioiminen ei aina ole mahdollista hankinnan kohteen luonteen vuoksi. Esimerkiksi organisaation ja henkilöstön kehittämispalvelujen ja muiden vastaavien asiantuntijapalvelujen puitejärjestelyissä ympäristönäkökulmien huomioiminen on usein vaikeaa.

    Hanselin puitejärjestelyissä ympäristönäkökulmat on huomioitu:

  • 1 hankintatarpeen määrittelyssä tai
  • 2 hankinnan kohteen vaatimusmäärittelyssä tai
  • 3 soveltuvuusvaatimuksissa tai
  • 4 vertailukriteerinä tai
  • 5 sopimusehdoissa.

Tietohallinnon hankinnat

IT-asiantuntijapalvelut
Tietotekniikan koulutuspalvelut 2014–2018 1 2 3 5
IT-konsultointi 2015–2019 3 5
IT-laitteet
Tietokoneet toimisto- ja liikkuvaan käyttöön (PC/Windows) 2014–2016 2 3 5
Tietokoneet toimisto- ja liikkuvaan käyttöön (iOS/OS X) 2014–2016 2 3 5
Ruggeroidut tietokoneet vaativiin ympäristöolosuhteisiin 2014–2016 2 3 5
Tietoturvalaitteet 2015–2017 2 3 5
Tulostuksen hallintapalvelut 2015–2019 2 3 5
Esitystekniikan laitteet palveluineen 2016–2018 2 3 5
Konesalipalvelut ja -laitteet
Konesali- ja kapasiteettipalvelut 2013–2019 1 3 4 5
Palvelimet ja niihin liittyvät palvelut 2013–2017 2 3 4 5
Konesaliverkon laitteet 2015–2017 2 3 5
Tallennus- ja varmistuslaitteet palveluineen 2015–2017 2 3 5
Ohjelmistot
Sähköinen kilpailutusratkaisu 2015–2023 1 3
Tietoliikenne
Videoneuvottelupalvelut 2010 1 2 3 5
Tietoliikennepalvelut 2014–2018 1 2 4
Lähiverkon laitteet (LAN ja WLAN) 2015–2017 2 3 5
Laajaverkon laitteet (WAN) 2015–2017 2 3 5
Mobiilipäätelaitteet palveluineen 2015–2017 1 2 3 5
Turvallisuustekniikka
Turvallisuustekniikka 2012–2016: järjestelmät ja laitteet 2 3 5

 

Hallinnon palveluhankinnat

Asiantuntijapalvelut
Johdon konsultointipalvelut 2013–2017 3 5
Henkilöstö- ja terveyspalvelut
Työterveyshuollon palvelut 2013–2018 3 4 5
Majoitus- ja kokouspalvelut
Kotimaan majoituspalvelut 2015–2016 2 3 4
Kotimaan kokouspalvelut 2015–2017 2 3 4
Brysselin majoituspalvelut 2015–2016 2 3 5
Laivamatkustuspalvelut 2015–2018 3 5
Matkustuspalvelut
Junamatkustuspalvelut 2011 1 5
Matkatoimistopalvelut 2016–2020 3 5
Talous- ja rahoituspalvelut
Maksamisratkaisu 2013–2017 1 3
Leasingpalvelut 2013–2017 2 3
Autojen leasingpalvelut 2013–2017 2 3

 

Materiaalihankinnat ja tekniset palveluhankinnat

Ajoneuvo- ja kuljetuspalvelut
Muuttokuljetuspalvelut 2012 2 3 5
Autonvuokraus- ja minileasingpalvelut 2013–2017 2 3 5
Kevyet ajoneuvot ja perävaunut 2013–2017 2 3 5
Autot ja taloudellisen ajon koulutus 2013–2017 1 2 3 4 5
Tilausajopalvelut 2014–2018 2 3 5
Työkoneet 2014–2018 2 3 5
Energia
Kaasut 2013–2017 3 5
Polttonesteet 2013–2017 2 3 5
Sähkö 2013–2017 2 3
Polttoainehankinnat ammattiliikenneasemilta 2014–2018 2 5
Polttoainehankinnat henkilöliikenneasemilta 2014–2018 2 5
Kulutustuotteet ja -tarvikkeet
Työkalut ja tarvikkeet 2015–2019 2 3 5
Sähkö- ja LVI-tarvikkeet 2015–2019 2 3 5
Elintarvikkeet ja non-food-tuotteet 2015–2020 1 2 3 4 5
Toimistopalvelut
Painatuspalvelut 2014–2018 1 2 3
Kotimaisen kirjallisuuden välityspalvelut 2014–2018 2 3 4 5
Vieraskielisen kirjallisuuden välityspalvelut 2014–2018 2 3 4 5
Kausijulkaisujen välityspalvelut 2015–2019 2 3 5
Toimisto- ja atk-tarvikkeet 2016–2020 2 3 5
Toimitilapalvelut
Toimistokalusteet 2013–2018 2 3 5
Siivouspalvelut (Toimitilojen käyttäjäpalvelut) 2014–2017 2 3 5
Ravintolapalvelut (Toimitilojen käyttäjäpalvelut) 2014–2017 2 3 5
Turvallisuuspalvelut (Toimitilojen käyttäjäpalvelut) 2014–2017 3 5
Kokonaispalvelut (Toimitilojen käyttäjäpalvelut) 2014–2017 2 3 5

 

Yhteishankinnat, joissa ympäristönäkökulma huomioitu

Hankintasektori Kategoria Yhteishankinnat 2016, M€ Ympäristö huomioitu 2016, M€ Ympäristö huomioitu 2016, % Ympäristö huomioitu 2015, % Ympäristö huomioitu 2014, %
Tietohallinnon hankinnat IT-asiantuntijapalvelut 48  18  37 4 1
IT-laitteet 57  56  98 99 98
Konesalipalvelut ja -laitteet 38  38  100 100 100
Ohjelmistot 32  17  54 98 96
Tietoliikenne 43  22  50 51 47
Turvallisuustekniikka 18  14  79 68 70
Yhteensä 236  165  70 65 66
Hallinnon palveluhankinnat Asiantuntijapalvelut 33  10  31 34 25
Henkilöstö- ja terveyspalvelut 73  61  83 84 32
Majoitus- ja kokouspalvelut 26  26  100 100 100
Matkustuspalvelut 53  15  28 31 90
Talous- ja rahoituspalvelut 44  42  95 94 95
Yhteensä 230  155  67 68 67
Materiaalihankinnat
ja tekniset palveluhankinnat
Ajoneuvo- ja kuljetuspalvelut 70  70  100 100 100
Energia 109  109  100 100 100
Kulutustuotteet ja -tarvikkeet 24  24  100 90 74
Toimistopalvelut 35  35  100 78 78
Toimitilapalvelut 67  67  100 100 100
Yhteensä 304  304  100 97 95
Kaikki yhteensä 771  624  81 79 78
Top