Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuusasioista huolehtiminen on sisällytetty Hanselissa talousjohtajan toimenkuvaan. Toimenpideohjelmat suunnitellaan vastuullisuusryhmässä ja hyväksytään tarpeen mukaan johtoryhmässä. Säännöllisesti kokoontuva vastuullisuusryhmä koostuu asiantuntijoista organisaation eri toiminnoista. Ryhmään kuuluu kuusi henkilöä taloushallinnosta, lakiyksiköstä, kategoriahallinnasta ja viestinnästä.

Vastuullisuusryhmä kehittää ja jalkauttaa vastuullisuuteen liittyviä asioita sekä tiedottaa niistä. Ryhmän jäsenet osallistuvat sidosryhmien tilaisuuksiin ja koulutuksiin, joissa käsitellään vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä. Olennainen osa vastuullisuusryhmän toimintaa on järjestää sisäisiä tilaisuuksia ja koulutuksia vastuullisuuden jalkauttamiseksi kaikkiin yrityksen toimintoihin.

Vastuullisuusryhmän jäsenet ovat yhteyksissä muiden sidosryhmien esimerkiksi muiden Pohjoismaiden hankintayksiköiden asiantuntijoiden kanssa. Yhteistyön tavoitteena on tiedon jakaminen ja best practice -tyyppinen oppiminen. Kansalaisjärjestöt on tunnistettu sidosryhmäksi, jonka merkitys on lisääntymässä. Kansalaisjärjestöjen edustajia oli mukana sidosryhmähaastatteluissa, jotka vaikuttivat osaltaan olennaisuusmatriisiin ja sidosryhmäanalyysiin.

Lisäksi vastuullisuusryhmän jäsenet ovat luennoineet Hanselin vastuullisuustyöstä esimerkiksi asiakasorganisaatioiden tapahtumissa, jotka on listattu hanselilaisista kouluttajina kertovalle sivulle.

Top