Jäätä murretaan ympäristöystävällisen polttoaineen voimalla

Maailman ensimmäinen LNG-jäänmurtaja Polaris liittyi valtionyhtiö Arctian laivastoon syyskuussa 2016. Alus voi käyttää polttoaineenaan sekä LNG:tä että vähärikkistä dieseliä, jotka hankitaan Hanselin puitejärjestelyillä. LNG:n eli nesteytetyn maakaasun käyttö pienentää merkittävästi aluksen hiilidioksidipäästöjä.

Polaris on suunniteltu erityisesti Itämeren vaativaan jäänmurtoon, ja sitä on mahdollista käyttää myös öljyntorjunta- ja hätähinaustehtäviin. Aluksen energiankulutus on 40 prosenttia matalampi kuin vanhemmilla jäänmurtajilla.

LNG (liquefied natural gas) on meriliikenteen ympäristöystävällisin polttoaine. LNG:n käyttö ei tuota lainkaan rikkioksidipäästöjä, ja se täyttää hiilidioksidipäästöille asetetut rajoitukset. Nesteytettyä maakaasua saadaan jäähdyttämällä maakaasu –160 celsiusasteen lämpötilaan, jolloin se tiivistyy 600-kertaisesti. Nesteytyksen ansiosta LNG:tä voi kuljettaa joustavasti maalla ja merellä, kaasuputkiverkoston ulkopuolella.

Ympäristömerkki vahvistaa LNG:n ympäristöystävällisyyttä

Hanselin puitejärjestelyvalikoimaan LNG tuli Rajavartiolaitoksen tarpeiden myötä, sillä muutama vuosi sitten käyttöön otettu vartioalus Turva käyttää sitä polttoaineenaan. Puitejärjestelyn haasteet liittyvät uuden toimialan jatkuvaan muutokseen.

”Olemme onnistuneet luomaan kehittyvillä markkinoilla hyvin toimivat puitejärjestelyn, johon asiakkaat ja toimittaja ovat olleet tyytyväisiä. Asiakkaiden tarpeita kuunnellaan jatkuvasti, ja puitejärjestelyn toimintavarmuus on ollut hyvä”, energiahankintojen kategoriapäällikkö Jesse Ruotsalainen kertoo.

Nesteytettyä maakaasua tarjoavalla puitejärjestelyllä on Hanselin ympäristömerkki. Puitejärjestely mahdollistaa esimerkiksi kuljetusten tehokkaan yhdistelyn, ja niissä käytetään nykyaikaista kuljetuskalustoa. Sopimustoimittaja on sitoutunut toimimaan kiristyvien ympäristövaatimuksien mukaisesti. Polttonesteistä kilpailutetaan uusi puitejärjestely vuonna 2017.

”Tulemme panostamaan uudessa puitejärjestelyssä esimerkiksi tietoturva- ja tietosuoja-asioihin kyberuhkia silmällä pitäen”, Jesse Ruotsalainen toteaa.

 

Top