Hansel lyhyesti

Hansel Oy on valtion omistuksessa oleva voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, jonka tavoitteena on tuottaa valtiolle säästöjä tuloksellisella hankintatoimella. Hansel kilpailuttaa ja ylläpitää palvelu- ja tuotehankintoja koskevia puitejärjestelyitä. Puitejärjestelyjen lisäksi Hansel tarjoaa asiakkailleen hankintojen asiantuntijapalveluita: kilpailuttamisasiantuntemusta, lakipalveluja ja hankintatoimen kehittämispalveluja.

Hanselin rooli ja tehtävä yhteishankintayksikkönä on määritelty julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä, Hansel Oy:tä koskevassa laissa ja valtion hankintastrategiassa. Yhtiön asiakkaita ovat ministeriöt ja niiden alaiset virastot sekä eräät muut valtion yksiköt.

Yhteishankintayksikkö edistää toiminnallaan laadukkaiden hankintojen tekemistä ja toimittajien tasapuolista kohtelua hankintojen tarjouskilpailuissa. Hanselin tavoitteena on myös edistää kilpailua ja järjestää tarjouskilpailut siten, että markkinat toimivat tehokkaasti.

Hansel toimii valtiovarainministeriön omistajaohjauksessa. Yhtiö rahoittaa pääasiallisesti toimintansa toimittajilta perittävällä palvelumaksulla, joka perustuu tehtyihin hankintoihin. Tällä hetkellä palvelumaksu voi olla enintään 1,50 prosenttia, keskimääräinen palvelumaksu vuonna 2016 oli 1,06 prosenttia (1,09 prosenttia vuonna 2015).

Top