Yhteishankintayksikön toiminta

Hansel Oy on valtion yhteishankintayksikkö, jonka tavoitteena on tuottaa valtiolle säästöjä kilpailuttamalla ja ylläpitämällä palveluita ja tuotteita koskevia puitejärjestelyitä ja tarjota asiakkailleen hankintojen asiantuntijapalveluita. Yhteishankintayksikön tehtävä ja rooli on määritelty julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä, Hansel Oy:tä koskevassa laissa ja valtion hankintastrategiassa. Yhtiön asiakkaita ovat ministeriöt ja niiden alaiset virastot sekä eräät muut valtion yksiköt.

Hanselin asiakkaat voivat tehdä hankintoja ilman omaa erillistä kilpailutusta liittymällä yhtiön hallinnoimiin puitejärjestelyihin. Puitejärjestelyin toteutetut yhteishankinnat tuottavat valtiolle huomattavia säästöjä sekä hankintojen hinnoissa että prosessikustannuksissa.

Yhteishankintayksikkö edistää toiminnallaan laadukkaiden hankintojen tekemistä ja toimittajien tasapuolista kohtelua hankintojen tarjouskilpailuissa. Hanselin tavoitteena on myös edistää kilpailua ja järjestää tarjouskilpailut siten, että markkinat toimivat tehokkaasti. Hansel on täysin valtion omistuksessa oleva voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, joka toimii valtiovarainministeriön omistajaohjauksessa. Yhtiö rahoittaa toimintansa toimittajilta perittävällä puitejärjestelyjen palvelumaksulla ja asiantuntijapalvelujen myynnillä. Palvelumaksu, joka perustuu tehtyihin hankintoihin, voi olla suuruudeltaan enintään 1,50 prosenttia, keskimääräinen palvelumaksu vuonna 2016 oli 1,06 prosenttia (1,09 prosenttia vuonna 2015).

Top