Eturintamassa torjumassa harmaata taloutta

Harmaan talouden nujertaminen on yhteinen työsarkamme, joka edellyttää tiivistä yhteistyötä palvelujen ja automaation kehittämiseksi. Tarkoitus on poistaa hallinnollista taakkaa ja helpottaa jatkuvaa seurantaa myös hankintatoimessa ja kilpailuttamisessa. Hansel edistää tervettä kilpailua hyödyntäen mm. Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikön asiantuntemusta.

Harmaa talous tarkoittaa liiketoimintaa, josta ei suoriteta lakisääteisiä maksuja, esimerkiksi veroja, ennakonpidätyksiä tai sosiaaliturvamaksuja. Se on yleisintä työvoimavaltaisilla toimialoilla, kuten rakennusalalla, siivous- tai majoitus- ja ravitsemisalalla. Maksun laiminlyönnin lisäksi yritys on voinut luistaa velvoitteestaan rekisteröityä, vakuuttaa tai ilmoittaa toimintaansa liittyvästä liiketoimintaansa.

171 § Oikeus tietojen saantiin

Uusi hankintalaki sisältää pykälän, jonka mukaan hankintayksiköillä on oikeus saada tietoja harkinnanvaraisista poissulkemisperusteista liittyen erityisesti yritysten verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksamiseen. Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikkö antaa hankintayksiköille tiedot yritystasolla.

Laki on kuitenkin jäänyt hieman puolitiehen. Eteen voi tulla tilanteita, joissa Hanselilla ei esimerkiksi ole oikeutta tarkastaa yrityksissä päätösvaltaa käyttävien henkilöiden taustoja, vaikka harkinnanvaraisista poissulkemisperusteista päättäminen sitä edellyttäisi.

Kyse on myös tietosuojasta. Aina kun poimitaan tieto, pitää jälkikäteen pystyä todistamaan kuka tietoa tarvitsee ja miksi. Tämän vuoksi tieto on noudettava tietoturvallisia väyliä pitkin. Hankintajärjestelmään ollaan kehittämässä yhteyttä Harmaan talouden selvitysyksikön tuottamiin raportteihin ns. eNEST-projektissa, josta kerromme lisää kehityshankkeiden osiossa.

Tärkeällä asialla

Verojen ja muiden julkisten maksujen tappiot ovat arviolta n. 4–6 miljardia euroa vuodessa eli noin 10 % Suomen vuosibudjetista. Harmaan talouden toimijat vääristävät kilpailua omalla toimialallaan, jolloin muut joutuvat tekemään enemmän töitä vapaamatkustajien vuoksi. Siksi kyseiset toimijat pitää sulkea pois markkinoilta.

Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikön kanssa tehtävä yhteistyö on hyvä esimerkki kehitystyöstä, jossa kuunnellaan asiakkaan tarpeita herkällä korvalla ja saatetaan järjestelmät helpottamaan arkityötä.

Esimerkilliset puitesopimustoimittajat

Harmaan talouden selvitysyksikkö tutki syyskuussa 2016 Hanselin puitesopimustoimittajia asiakasluokittelun avulla. 393 organisaation toimittajakanta on mallikkaasti hallinnoitu, ja puitesopimustoimittajien velvoitteista on huolehdittu esimerkillisesti yksittäistapauksia lukuun ottamatta. Hankintalakiin tehtyjen muutosten ansiosta Hanselilla on nyt paremmat edellytykset tarttua myös epäkohtiin ja selvittää, mistä yrityksistä yksittäistapauksissa on kyse.

Lue selvitys Hanselin sopimustoimittajista

Top