Verojalanjälki

Hansel raportoi kolmatta kertaa vastuullisuusraportissa verojalanjäljestään. Verojalanjälkiraportointi perustuu valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston 1.10.2014 antamaan ohjeistukseen valtion enemmistöomisteisille yhtiöille maakohtaisten verojen raportointiin.

Hanselilla ei ole toimintaa ulkomailla, ja näin ollen kaikki verot maksetaan voimassa olevien lakien mukaisesti Suomeen. Hanselin veroasioita hoitaa talousyksikkö toimitusjohtajan alaisuudessa, eikä Hanselilla ole erillistä verostrategiaa tai -suunnittelua.

Vuodelta 2016 Hanselille kertyi 1 720 372,22 euroa tilitettävää arvonlisäveroa ja 103 237,46 euroa yhteisöveroa. Vuodelta 2016 tilitettävien ennakonpidätysten määrä oli 1 677 514,37 euroa.

Hansel ei saanut vuonna 2016 julkisia tukia.

Top