Puitejärjestelyt yhtiön palveluina

Hanselilla oli vuoden lopussa yhteensä 78 puitejärjestelyä (78 puitejärjestelyä 31.12.2015) ja osa-alueet mukaan lukien kilpailutettuja kokonaisuuksia oli yhteensä 192 (200 vuonna 2015). Hanselilla oli vuoden 2016 lopussa yhteensä 369 sopimustoimittajaa (383 vuonna 2015).

Hanselin suurin puitejärjestely oli Sähkö, jonka hankinta-arvo oli 74 miljoonaa euroa (76 miljoonaa euroa vuonna 2015). Toiseksi suurin puitejärjestely oli Työterveyshuollon palvelut päätyen 62 miljoonan euron arvoon (60 miljoonaa euroa vuonna 2015) ja kolmanneksi suurin puitejärjestely oli IT-konsultointi 47 miljoonan euron volyymillä (47 miljoonaa euroa vuonna 2015).

Euromääräisesti laskettuna Hanselin puitejärjestelyjä hyödynsivät eniten valtiovarainministeriön, puolustusministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, sisäministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalat. Puitejärjestelyjen käyttöä edistetään pääasiallisesti markkinointiviestinnän keinoin. Asiakkaille tarjotaan henkilökohtaisen palvelun lisäksi monipuolisia sähköisiä palveluja. Hansel järjestää vuosittain asiakas- ja toimittajatapahtumia, joiden tavoitteena on myynnin edistäminen ja kokemusten vaihto puitejärjestelyihin liittyen.

Valtion sähköhankinta toteutetaan keskitetysti Hanselin puitesopimuksella ja siihen liittyy sähkön hinnan suojaaminen hyödykejohdannaisilla valtion sähkön suojausstrategian mukaisesti. Hansel vastaa tämän portfolion hallinnoinnista ja on johdannaissopimusten vastapuoli asiakkaidensa puolesta. Johdannaiskauppa on Hanselille läpikulkuerä, kaikki siihen liittyvät kulut ja tuotot laskutetaan täysmääräisenä edelleen Hansel -portfolioon liittyneiltä asiakkailta (lisätietoja liitetiedossa 5.2).

Lokakuussa 2016 ryhmittymä Energia Myynti Suomi Oy ja Energi Danmark A/S havaitsivat laskutusvirheen, joka koski Hansel-puitesopimuksen sähkönmyyntisopimuksia ajalla 1.9.2013–30.9.2016. Virhe vastasi suuruudeltaan Hanselin palvelumaksua. Hansel päätti vastata virheen korjauksesta, sillä virheen korjaus jälkikäteen ryhmittymän lisälaskutuksella olisi aiheuttanut asiakkaille kohtuuttoman hallinnollisen taakan. Hansel hyvitti palvelumaksuja ryhmittymälle yhteensä 464 540,54 euroa joulukuussa 2016.

Top