Tasapuolinen toimittajayhteistyö

Toimittajien tasapuolinen kohtelu on läsnä hankintayksikön jokapäiväisessä työssä. Kilpailutusten aikana tasapuolisuuden vaade korostuu entisestään.

”Toimintaohjeemme ovat hyvin selkeät. Epäselviä tilanteita ei oikeastaan tule vastaan, sillä pelisäännöt ovat selvät kaikille osapuolille. Uusilla toimittajilla tai sellaisiksi haluavilla saattaa olla kysymyksiä aiheesta, mutta autamme heitä aina mielellämme eteenpäin”, Mervi Olkinuora, hallinnon palveluhankintojen yksikön päällikkö, kertoo.

Kilpailutuksen aikana ei pääsääntöisesti osallistuta toimittajien tilaisuuksiin, ellei kyseessä ole esimerkiksi yleisluontoinen tilaisuus. Toimittajien tarjouspyyntöä koskevat kysymykset ja niiden vastaukset julkaistaan Hanki-palvelussa kaikille kilpailutukseen osallistuville. Sopimussuhteita toimittajiin hoidetaan normaalisti, vaikka kilpailutus olisi käynnissä.

Pk-yritykset sopimustoimittajina*

2016 2015 2014 2013 2012
Pk-yrityksiä sopimustoimittajina, lkm 159 170 164 173 161
Pk-yritysten osuus sopimustoimittajista, %  43 44 43 46 46
Pk-yrityksiltä tehdyt yhteishankinnat, milj. € 102 96,0 91,5 70,8 115,0
Pk-yrityksiltä tehtyjen yhteishankintojen osuus, %  13 13,8 12,8 10,2 16,7
*Luokitteluperiaatteita tarkennettiin vuonna 2012 yhdistysten sekä kunta- ja kaupunkiomisteisten yhtiöiden osalta, jotka sisältyvät luokkaan muut. Lisäksi luokittelua on korjattu joidenkin kansainvälisiin konserneihin kuuluvien yhtiöiden osalta, jotka Suomen toimintojen pienuuden takia oli aikaisemmin luokiteltu pk-yrityksiksi.

Teknisellä vuoropuhelulla poistetaan osallistumisen esteitä

Jotta puitejärjestelyt vastaavat asiakkaiden tarpeisiin ja pysyvät erityisalojen usein nopeassakin kehityksessä mukana, tulee kategoriavastaavien pysyä perillä markkinoiden tarjonnasta.

”Asiantuntijamme kouluttavat itseään, ja käyvät esimerkiksi alan ajankohtaisissa tapahtumissa ja seminaareissa. Lisäksi toimittajat usein viestivät meille uusista tuotteistaan ja palveluistaan”, Mervi Olkinuora kertoo.

Puitejärjestelyjä ja hankintoja edeltää tekninen vuoropuhelu, johon osallistuu sekä toimittajien ja usein myös Hanselin asiakkaiden edustajia. Vuoropuhelun ansiosta puitejärjestelyn tarjonta saadaan vastaamaan asiakkaiden tarpeita, ja niiden avulla Hansel pyrkii myös poistamaan kilpailutukseen osallistumisen esteitä. Tavoitteena on aidon kilpailun aikaansaaminen ja se, että mahdollisimman moni toimittaja pystyy jättämään tarjouksen.

Top