Vuokralle tarjotaan: hankintojen huippuammattilainen

Uuden strategiansa mukaisesti Hanselin rooli valtion hankintatoimen kehittämisessä on entistä aktiivisempi. Hankinta-alan lisääntyneiden vaatimusten myötä esiin on noussut uudenlaisia tarpeita, joihin Hanselin hankinta-ammattilaisten joukko vastaa. Asiantuntijapalveluiden kysyntä on jatkuvassa kasvussa.

Hankintojen toteuttaminen on monimutkaistunut jatkuvasti kehittyvän toimintaympäristön sekä muuttuvien vaatimusten vuoksi. Alan nopea kehittyminen näkyy esimerkiksi organisaatioiden hankintojen luonteen muuttumisena tavaroista palveluiksi ja tukitoimintojen ulkoistuksessa. Ulkoistettujen resurssien hallinta vaatii erityisesti hankintaosaamista. Lisäksi lainsäädäntö ja asiakkaiden tarpeet asettavat omat vaatimuksensa.

Kilpailutusten suunnittelun ja läpiviemisen lisäksi Hansel tarjoaa tukea myös hankintatoimen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Tämä voidaan toteuttaa paitsi kehittämispalveluna, myös asiantuntijan vuokraamisena sovituksi ajaksi.

”Jokaisella organisaatiolla on oma ydintehtävänsä, jonka toteutumista hankintatoimen pitää tukea. Pyrkimyksenämme on lisätä tavoitteellisuutta hankintatoimeen. Autamme hankintayksiköitä uudistumaan, keksimään kehittämispolkuja ja löytämään keinoja näiden kulkemiseen.

Emme anna pelkkiä suosituksia, vaan tulemme asiakkaan arkeen ja suunnitelmien toteuttamiseen aktiivisesti mukaan”, Hanselin kehittämisyksikön päällikkö Kalle Pinni kertoo.

Senaatti hyödynsi hankinta-ammattilaisen vuokrausta ensimmäisten joukossa

Kalle Pinni työskentelee parhaillaan kolme päivää viikossa Senaatin vuokrahankintajohtajana. Pesti alkoi elokuussa 2016, ja se jatkuu vuoden 2017 syksyyn saakka.

”Senaatilla oli entuudestaan kädet niin täynnä työtä, ettei kehitystyöhön riittänyt juurikaan resursseja. Tarkoitukseni on varmistaa, että hankintatoiminta tehostuu, hankintoihin liittyvät riskit ja kokonaiskustannukset pienenevät, ja että toimittajamarkkinoiden mahdollisuudet on hyödynnetty täysimääräisesti. En siis esimerkiksi kilpailuta yksittäisiä hankintoja, vaan hankintatoimea kehitetään kokonaisuutena”, Kalle Pinni toteaa.

Vuokrahankintajohtajan tehtävä on kehittää hankintatoimea niin, että se pystyy tulevaisuudessa saavuttamaan asetetut tavoitteet itsenäisesti. Senaatin talousjohtaja Mikko Aholan mukaan tehtävään haluttiin palkata ulkopuolinen, jolla on kuitenkin vahva kokemus valtion hankintatoimesta.

”Halusimme saada uuden näkökulman Senaatin hankintatoimeen.”

”Tavoitteisiimme kuuluvat mm. hankintojen organisoinnin ja toimintamallien kriittinen tarkastelu, mittareiden luonti ja tavoitteiden kirkastaminen. Työssä on edistytty suunnitelmien mukaan, ja esimerkiksi työnjaon konsepti on jo uudistettu”, Mikko Ahola sanoo.

Senaatti on ollut tyytyväinen ratkaisuunsa palkata vuokrahankintajohtaja.

”Suosittelen vastaavaa muillekin. Vuokrahankintajohtajasta hyötyvät erityisesti esimerkiksi organisaatiot, joilla ei ole omaa resurssia hankintojen johtamiseen”, Ahola toteaa.

 

Top