Strategia ja visio

Hanselin visio on toimia hankintatoimen uudistajana. Yhtiön strategisena tavoitteena on ottaa vahvempi rooli valtiokonsernin hankintatoimen kehittämisessä ja tehdä aktiivista yhteistyötä konsernitoimijoiden kanssa.

Hansel haluaa toimia edelläkävijänä vastuullisissa ja innovatiivisissa julkisissa hankinnoissa, lisätä kilpailutuskonsultointia ja asiantuntijapalvelujen tarjontaa sekä kehittää hankintatointa. Hansel  panostaa asiakas- ja toimittajayhteistyöhön ja sopimusvalvontaan sekä digitalisoinnin vauhdittamiseen omassa ja asiakkaiden toiminnassa. Hankintojen asiantuntijapalvelujen myynti ja monet sisäiset kehityshankkeet ovat toteutuneet odotettua nopeammin.

Vastuullisuusnäkökohdat on huomioitu laajasti yhtiön strategiassa ja ovat kiinteä osa johtamista. Vastuullisuutta edistetään puitejärjestelyissä asettamalla kilpailutuksiin erilaisia vastuullisuuteen liittyviä vaatimuksia. Hanselin oman toiminnan vastuullisuusnäkökohdat liittyvät ympäristövaikutusten vähentämiseen, hyvään taloudenhoitoon, tehokkaaseen resurssien käyttöön, henkilökunnan työhyvinvointiin sekä asiakas- ja toimittajatyytyväisyyden kehittämiseen.

Nykyinen strategia ulottuu vuoteen 2020. Hanselin uuden strategian valmistelu alkoi tammikuussa 2016. Strategiatyössä haastateltiin asiakkaita ja toimittajia, ja huhtikuussa 2016 järjestettiin henkilöstön strategiapäivä, jossa kerättiin henkilökunnan palautetta strategiatyöhön liittyen.

Strategisista kehityshankkeista suurin on vuonna 2016 käynnistynyt hankintojen digitalisoinnin Handi-hanke.

Top