Uudet hanselilaiset kertovat

Hansel on 75 asiantuntijan organisaatio. Työnantajamielikuva on vahva – niiden keskuudessa, jotka Hanselin tuntevat. Haastattelimme neljää uusinta työntekijää ja kysyimme, miksi he valitsivat Hanselin.

Vastuullinen ja innostava perustehtävä

Hanselin ydinosaamista ovat yhteishankinnat, kilpailuttaminen, toimittajayhteistyö ja sopimushallinta. Janne Valtavaara halusi nähdä monipuolisten kilpailutusten edut asiakkaiden silmin. Kilpailuttamiskonsulttina hän pääsee itsekin kehittymään julkisten hankintojen ytimessä ja kehittämään samalla hankintatoimen tuloksellisuutta: ”Hankintojen kilpailuttaminen on muuttumassa entistä virtaviivaisemmaksi prosessiksi, ja kilpailutustöitä on mielekkäämpää tehdä uudella sähköisellä työkalulla, kun voi itse keskittyä olennaiseen eli tuloksiin.” (Hanki-palvelun käyttöönotosta voit lukea lisää Kelan kertomana.)

Osakeyhtiönä Hansel ei tavoittele voittoa, mikä ihmetytti taloushallinnon ammattilaista. Mikko Halonen oli jo pitkään halunnut julkiselle puolelle töihin ja innostui sisäisten siirtojen myötä vapautuneesta controllerin tehtävästä: ”Yleensä yritysmaailmassa nimenomaan halutaan maksimoida voitto. Halusin päästä näkemään, kuinka tämä täysin päinvastainen ajattelutapa näkyy talousyksikössä.”

Samaa ihmetteli Hani Olsson, joka oli työskennellyt viestinnän tehtävissä ja opetettu tukemaan myyntiä kaikella markkinointiviestinnällään. Ensi askeleet ovat kuitenkin osoittaneet, että samat lainalaisuudet pätevät Hanselissakin. ”Aika monella työkaverilla tuntuu olevan liike-elämän taustaa minulle tutuilta aloilta, ja erityisesti vastuullisuuden luonteva rooli liiketoiminnassa tuntuu hienolta. Niin tehtäviin kuin porukkaan on ollut todella helppo sujahtaa sisään”, Olsson kiittää.

Muutoksista virtaa työpäiviin

Lasse Ahoselle työkaverit olivat tuttuja entuudestaan, sillä hän palasi digitiimiin työskenneltyään pari vuotta toisaalla. Näin hän on saanut hieman perspektiiviä siihen, kuinka mielenkiintoisten asioiden kanssa hanselilaisena pääsee työskentelemään. ”Myös työskentelytavat ovat muuttuneet olennaisesti poissa ollessani. Esimerkiksi etätyöskentely ja sen myötä yhteisöllisten työkalujen käyttö ovat nykyisin luonteva osa arkeamme.”

Hanselilaisissa yhdistyvät innostus julkisten hankintojen kehittämiseen ja ylpeys työskentelystä yhteiskunnallisesti merkittävällä alalla hankintatoimen aitiopaikalla. Ajankohtaiset kehityshankkeet mm. hankintojen digitalisoimiseksi näkyvät jokaisen hanselilaisen roolissa. Myös organisaatiorakennetta on muutettu vastaamaan lisääntynyttä hankintatoimen kehittämistarvetta asiakaskunnassa.

Julkisten hankintojen alalla koetaan nyt poikkeuksellisen voimakkaita muutoksia. Hanselilaiset valitsivat syksyllä 2016 tehdyssä työhyvinvointikyselyssä tärkeimmiksi kehittämisalueikseen johtamisen ja viestinnän lisäksi juuri muutoksen hallinnan. Hyvä työilmapiiri ja työkaverien tarjoama sosiaalinen tuki ovat kyselyn perusteella yksi Hanselin vahvuuksista, joka auttaa yhteisöä muutostilanteessa.

Muutokset tuovat hanselilaistenkin arkeen valtavasti energiaa. Harvassa työssä pääsee työskentelemään näin laajan sidosryhmäjoukon keskuudessa ja kokemaan muutokset ytimestä käsin. Valtion hankintojen avaaminen kansalaisille sekä maakuntauudistus tulevat olemaan otsikoissa myös keväällä 2017.

Iltauutisia tulee seurattua nyt ihan eri intensiteetillä”, Mikko kiteyttää.

Top