Liiketoiminta-alueet

Hanselin liiketoiminta on jakautunut kolmeen alueeseen: yhteishankintoihin, kilpailutus- ja lakipalveluihin sekä kehittämispalveluihin. Kehittämispalvelut eriytettiin omaksi yksikökseen 1.1.2017 alkaen. Vuonna 2016 niitä tarjottiin kilpailutus- ja lakipalvelujen yksiköstä käsin.

Yhteishankinnat

Yhteishankinnat tarkoittavat puitejärjestelyjä, joiden kautta valtion organisaatiot voivat hankkia tuotteita ja palveluita ilman erillistä kilpailutusta. Sen käytöllä voi varmentaa myös hankinnan lainmukaisuuden ja helpottaa toimittajahallintaa hankintayksiköissä. Puitejärjestelyssä sovitaan yleiset hankintasopimuksia koskevat ehdot, kuten hankinnan kohde, hinnat sekä osapuolten vastuut ja velvoitteet. Säästöjä syntyy, kun kilpailutamme tuotteita ja palveluita riittävän suurille hankintamäärille ja mahdollisimman monen asiakkaan tarpeisiin.

Puitejärjestelyin toteutetut yhteishankinnat tuottavat valtiolle huomattavia säästöjä sekä hankintojen hinnoissa että prosessikustannuksissa.

Hanselin palveluihin kuuluu myös tukea asiakkaita puitejärjestelyjen sisäisissä ns. kevennetyissä kilpailutuksissa. Minikisa Plus -palvelussa Hansel tekee räätälöidyn puitejärjestelyn sisäisen kevennetyn kilpailutuksen avaimet käteen -periaatteella.

Kilpailutus- ja lakipalvelut

Kilpailutuspalvelut ovat tarpeen, kun kyseisestä hankinnan kohteesta ei ole puitejärjestelyä. Hanselin kilpailuttamiskonsultit ja lakimiehet ovat perehtyneet julkisiin hankintoihin, kilpailuttamiseen ja sopimusoikeuteen. Asiantuntijapalvelujen käytöllä voi varmistua siitä, että hankinnat kilpailutetaan sääntöjen mukaisesti mahdollisimman hyvillä sopimusehdoilla hinta- ja laatutekijät huomioituina. Tämä vapauttaa asiakkaan työaikaa muihin tehtäviin, pienentää hankintayksikön riskejä ja edistää parhaiden käytäntöjen jakamista.

Hankintatoimen kehittäminen

Hankintatoimen kehittämispalvelut on luotu vuonna 2016 tukemaan hankintojen tehokkuutta ja taloudellisuutta sekä organisaation kykyä uudistua. Asiantuntijat tarjoavat analyysipalveluja sekä ehdotuksia ja ratkaisuja hankintojen tehokkaaseen johtamiseen ja vastuulliseen toteuttamiseen. Heillä on käytössään monipuoliset työkalut ja tietoa hankintatoimen nykytilan analysoimiseksi ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Kehittämisprosessit syntyvät tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Top