Hanselin tapahtumat kokoavat ammattilaiset yhteen

Hanselin tapahtumat ovat asiantuntijoiden kohtaamispaikkoja, joissa jaetaan tietoa, vaihdetaan kokemuksia ja verkostoidutaan. Tapahtumien teemat ovat aina ajankohtaisia, ja niissä huomioidaan aina osallistujien tarpeet. Toteutusmuotona voi olla esimerkiksi usean sadan hengen seminaari, muutaman kymmenen hengen työpaja tai verkkoseminaari.

Hansel haluaa tukea ja edistää asiakkaiden ja toimittajien välistä yhteistyötä. Erilaiset tapahtumat ovat asiakkaille ja toimittajille tärkeä tilaisuus kohdata, keskustella ajankohtaisista teemoista ja rakentaa yhteistyötä.

Yhteistyöllä kohti tulevaisuuden työympäristöjä

Hanselin ja Senaatin 14.4.2016 järjestämä Toimitilapäivä houkutteli Hakaniemenranta 6:een runsaasti hankintatoimen ja kiinteistöalan ammattilaisia. Päivän puheissa käsiteltiin konkreettisia palveluita – mitä on tarjolla ja mitä on tulossa – ja pohdittiin myös työympäristöjen muutoksia. Iltapäivän paneelikeskustelu tarjosi yleisölle kiinnostavia näkemyksiä toimitilaratkaisujen käytännön toteuttamisesta.

Toimitilapäivässä oli mukana paljon sopimustoimittajia useista eri puitejärjestelyistä. Seminaarin ohella vierailla oli aikaa kierrellä tutustumassa toimittajien tuote- ja palvelutarjontaan. Myös päivän esitykset kiinnostivat vieraita; ajankohtaista asiaa kuunneltiin täydessä seminaarisalissa seisomapaikkoja myöten.

Hansel Network uusia ideoita hankintoihin

Ensimmäinen Hansel Network -tapahtuma houkutteli hankinnan ammattilaiset Scandic Marskiin 13.10.2016. Päivän teemana oli ”Vaikuttavuutta innovatiivisilla hankinnoilla”, ja aiheen ympärillä kuultiin tapausesimerkkejä sekä ideoitiin uusia toimintatapoja.

Tilaisuudessa esiteltiin neljä esimerkkiä innovatiivisista hankinnoista: työ- ja elinkeinoministeriön ja Sitran hanke maahanmuuttajien työllistämisestä, Helsingin kaupungin ja VTT:n pilottihankinta liikennetilannetiedon hyödyntämisestä, Tampereen kaupungin allianssimallilla hankkima Tesoman hyvinvointikeskus sekä Tekesin suunnittelukilpailu, jossa hyödynnettiin hackathonia.

Osallistujat pääsivät esitysten jälkeen keskustelemaan esimerkkitapauksista sekä pohtimaan yksin ja pienryhmissä, miten innovatiivisuutta voisi toteuttaa hankinnoissa. Ideointityöskentelyn tavoitteena oli ottaa askel kohti innovatiivisempia hankintoja.

Hansel Network -konseptin mukainen osallistava työskentelymalli osoittautui erittäin onnistuneeksi, ja uusia tilaisuuksia on luvassa ajankohtaisilla teemoilla.

Top