Hansel-Akatemia

Yhtiössä panostetaan vahvasti asiantuntijaosaamisen kehittämiseen. Hansel-Akatemia on monivuotinen osaamisen kehittämisohjelma, joka keskittyy hankintojen johtamiseen ja tulevaisuuden haasteisiin hankintatoimessa. Koulutusohjelmaan osallistuu suurin osa yhtiön henkilökuntaa.

Koulutusohjelman akateemisena yhteistyökumppanina on Lappeenrannan teknillinen yliopisto, joka mahdollistaa koulutusohjelman suorittamisen opintomitoitettuna. Kaikkiin koulutusohjelman moduuleihin liittyy teemaan orientoiva ennakkotehtävä ja teoreettisen opin soveltamista Hanselin käytännön kehityskohteisiin välitehtävän muodossa. Oppimisen yhteisöllisyyttä ja yhteisen käsitteistön muodostamista vahvistetaan siten, että tehtävät pyritään tekemään yksikkörajat ylittävissä ryhmissä.

Vuonna 2016 ohjelmassa perehdyttiin neuvottelutaitoihin niin teoreettisesta näkökulmasta kuin konkreettisin harjoittein. Lisäksi järjestettiin innovatiivisuusvalmennusta, jonka yhteydessä avattiin innovatiivisuuskilpailu. Syksyllä 2016 painopiste siirtyi uuden hankintalain haltuunottoon. Yhtiön lakimiehet kouluttivat intensiivisesti niin hanselilaisia kuin yhtiön ulkopuolisia tahoja.

Hanselin uudet työntekijät perehdytetään työhön noin kaksi viikkoa kestävän perehdytysohjelman avulla, jonka aikana kaikki yhtiön oleelliset toiminnot esitellään. Ohjelmassa käydään läpi myös yhtiön eettiset ohjeet ja vastuullisuuteen liittyviä asiakokonaisuuksia. Uusilta työntekijöiltä kootaan palautetta muutama kuukausi työsuhteen alkamisen jälkeen käytävässä palautekeskustelussa.

Hansel-Akatemian ulkopuolella on järjestetty työroolikohtaisia koulutuksia. Asiantuntijat ovat myös vastuullisesti kehittäneet omaa substanssiosaamistaan osallistumalla erilaisiin ammatti- ja koulutustapahtumiin.

Top