Green Office jo vuodesta 2009

Hansel kuuluu Suomen Green Office -verkostoon, jossa on mukana 443 toimistoa 156 eri organisaatiosta. Green Office on WWF Suomen kehittämä ympäristöohjelma, jonka tarkoituksena on muun muassa vähentää toimistojen ympäristökuormitusta.

Kestävä kehitys huomioidaan Hanselin sisäisessä toiminnassa. Sähkön- ja paperinkulutuksen, matkustuksen sekä laite- ja kalustehankintojen tunnuslukuja seurataan säännöllisesti. Laskennassa on käytetty apuna WWF:n ylläpitämää ilmastolaskuria, joka on Green Office -työkalu. Päästölukuja ei ole suhteutettu liiketoiminnan tai henkilömäärän kasvuun.

Oman toiminnan ympäristövaikutukset

2016 2015 2014 2013 2012
Suorat vaikutukset, Hanselin oma toiminta CO2 tuhatta kg CO2 tuhatta kg CO2 tuhatta kg CO2 tuhatta kg CO2 tuhatta kg
Paperin kulutus 0,64 0,69 0,74 0,75 0,78
Tieliikenne polttoaineen kulutuksen mukaan* 57,31 40,67 46,75 42,43 46,93
Yhtiön maksamia kilometrikorvauksia vastaavat päästöt 0,93 1,57 0,23 0,32 0,52
Muu liikenne (taksiliikenne) 0,88 0,78 1,15 0,98 1,21
Lentoliikenne henkilökilometrien mukaan 38,77 34,31 38,84 24,12 42,41
Laivaliikenne henkilökilometrien mukaan 0,13 1,73 1,27 3,41 0,00
Junaliikenne 0,00 0,12 0,08 0,10 0,11
Sähkön kulutus** 11,08 13,73 15,04 12,97 11,19
Suorat vaikutukset yhteensä 109,74 93,60 104,10 85,08 103,15
Toimistolaitteiden hankinnasta syntyvät päästöt
Matkapuhelimet 2,40 2,93 1,87 0,70 0,56
Tablettitietokoneet 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Kannettavat tietokoneet 0,00 0,00 13,07 0,17 0,86
LCD-näytöt 2,62 0,66 28,83 0,23 1,14
LED-televisiot tai -näytöt 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00
Monitoimilaitteet 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00
Tulostimet 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00
Kalusteet 1,43 1,12 13,37 0,42 0,89
Toimistolaitteiden ja kalusteiden hankinnasta syntyneet päästöt yhteensä 7,07 5,19 57,14 1,52 3,45
Yhteensä 116,81 98,79 161,24 86,60 106,60
*Luku on laskettu työsuhdeautojen polttoaineostojen perusteella.
**Vuonna 2016 sähkön hankinnasta 56 % on uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä valtioneuvoston periaatepäätöstä mukaillen sekä Valtion sähkönhankinnan seurantaryhmässä sovitusti. Vuodesta 2014 eteenpäin luku pohjautuu todelliseen sähkönkulutukseen, tätä aikaisemmissa sähkönkulutusluvuissa on ollut mittausvirhe.

Ympäristönäkökulma läsnä arjessa

Hanselin työntekijöille on järjestetty ympäristöasioihin liittyvää koulutusta ja intranet-sivustolla julkaistaan säännöllisin väliajoin ympäristövinkkejä eri aihepiireistä. Yhtiössä käytetään videoneuvottelutekniikkaa, jonka avulla pyritään korvaamaan matkustamista.

Henkilökuntaa kannustetaan käyttämään julkista liikennettä tarjoamalla HSL:n työmatkaseteleitä. Työsuhdeautojen CO2-päästöraja on 140 g/km.

Hansel käyttää omissa hankinnoissaan kilpailuttamiaan puitejärjestelyjä aina kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Yhtiön oma markkinointimateriaali on pääosin sähköisessä muodossa.

Green Office -projektin myötä toimiston pienhankinnoissa on siirrytty ympäristöä vähemmän kuormittaviin ratkaisuihin. Hanselin toimistossa on muun muassa järjestetty kattava jätteiden lajittelu.

Top