Arvot

Hanselin yrityskulttuurin perusta muodostuu arvoista, jotka huomioidaan koko toiminnassa. Hanselin arvot ovat Vastuullinen asiantuntija ja Tehokas kumppani. Arvot on määritelty vuonna 2014 yhdessä koko henkilöstön kanssa.

Yhteistä arvopohjaa hyödynnetään johtamisen välineenä. Yhteisesti laaditut ja hyvin sisäistetyt arvot ovat hyvä tapa rakentaa yrityskulttuuria ja kehittää työyhteisöä. Arvot ovat vahvasti läsnä asiakkaiden ja toimittajien kanssa tehtävässä yhteistyössä ja ne huomioidaan myös sisäisessä työssä.

 

Valtionhallinnon arvoperusta

Hansel huomioi toiminnassaan valtionhallinnon yhteisen arvoperustan muodostavat arvot, joita ovat:

  • Toiminnan tuloksellisuus
  • Laatu ja vahva asiantuntemus
  • Palveluperiaate
  • Avoimuus
  • Luottamus
  • Tasa-arvo
  • Puolueettomuus
  • Riippumattomuus
  • Vastuullisuus
Top