Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Tilikauden tulos osoittaa voittoa 406 438,10 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tulos kirjataan omaan pääomaan edellisten tilikausien tulos -tilille.

Hallitus ja tilintarkastajat

Hansel Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 4.4.2016 yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin:

  • pääjohtaja Timo Laitinen, Valtiokonttori, puheenjohtaja
  • tietohallintoneuvos Kristiina Luukkonen, valtiovarainministeriö, varapuheenjohtaja
  • ylijohtaja Rami Metsäpelto, Liikennevirasto, jäsen
  • professori Katariina Kemppainen, jäsen
  • asiakkuuspäällikkö Panu Kilpinen, Hansel Oy, jäsen, henkilöstön edustaja

Hallitus kokoontui vuoden 2016 aikana yhdeksän kertaa.

Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämä päävastuullinen tilintarkastaja on KHT, JHTT Jorma Nurkkala. Hanselin toimitusjohtajana on toiminut varatuomari Anssi Pihkala.

Top